maanantai 24.2.2020 | 03:34
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Kolumni

Timo Halonen Nivala-lehden kolumnissa: Paikan henki ratkaisee kunnan menestyksen

Nivala-lehti
Ke 16.10.2019 klo 19:00

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ymmärrys maineen merkityksestä valintatilanteissa on saanut kunnat miettimään keinoja maineensa parantamiseksi. Tällaisella mainetyöllä identiteetti muuttuu ensiksi maineeksi, sitten menestykseksi. Identiteetin yhteisölliseen ulottuvuuteen, paikan henkeen, vaikutetaan ottamalla huomioon sisäiset sidosryhmät. Heille on osoitettava, että kunta huolehtii ja kantaa vastuunsa. Asukkaiden mielissä kunta ansaitsee olemassaolon oikeutuksensa huolehtimalla hyvinvoinnista. Hyvät teot ovat väline hyvään sisäiseen maineeseen, jota kutsun toimintamaineeksi.

Kuntien kilpailussa korostuu kyky houkuttaa ulkoisia sidosryhmiä erityisesti taloudellisesti. Hyvä maine edellyttää hyviä suhteita ja verkostoja, jotka parantavat kilpailukykyä. Kilpailukyvyltään menestyvä kunta saa maineen, jota kutsun talousmaineeksi. Kolmas mainetyyppi liittyy kunnasta liikkuviin tarinoihin. Tarinat luovat merkityksiä ja arvottavat kuntia. Tarinamaine perustuu hyviin viesteihin ja kokemuksiin.

Maine perustuu identiteettiin. Strategialähtöisellä mainetyöllä on erilainen tavoite kuin ”paikan henki”-lähtöisellä. Koska kunnat käytävät kaikkia keskeisiä mainetyön välineitä ja molempia identiteettikäsityksiä omalla tavalla yhdistellen, syntyy kullekin kunnalle mainerakenne, jossa on mukana kaikkia mainetyyppejä. Jotta mainetyö ja maine palvelisi kunnan kehitystä ja johtaisi menestykseen, on mainetyön ja mainetyyppien tavoitteiden oltava tasapainossa.

Kunnalla on paikallisiin arvoihin, kulttuuriin ja strategioihin perustuva identiteetti ja rakenteeltaan ainutlaatuinen maine. Kunnan on mahdollista menestyä, kun se tietää, mitä se on, siitä on rakentunut vahva yhteisö ja paikan henki on aktiivinen. Kunnalla on myös selkeä strategia, jota ollaan valmiit toteuttamaan. Mainetyö kytkeytyy kunnan strategiseen johtamiseen, mutta sen perusta on todellisessa tekemisessä. Menestyäkseen kunnan on otettava huomioon sidosryhmänsä: sisäiset varmistavat toiminnan legitimiteetin, ulkoiset kunnan tulevaisuuden.

Maineen päätyypit operoivat maineen eri ulottuvuuksilla ja painottavat myös erilaisia mainetyön keinoja pyrkiessään vaikuttamaan otollisen maineen muodostumiseen. Kunnan kehityksen pitkäjänteisyys, tasapainoisuus ja maineriskien hallinta edellyttävät kunnan maineessa eri ulottuvuuksien mukanaoloa ja tasapainoa sekä kunnan maineen yhteensopivuutta kuntaluokan ja kuntaa laajemman aluekokonaisuuden maineiden kanssa. Kunnan on vastattava niin kunnan kilpailukyvystä, toiminnan merkityksellisyydestä kuin asukkaiden onnellisuudestakin.

Ulkoisille sidosryhmille maineen luo tunnettuutta ja on lupaus kohteensa tulevaisuudesta. Maine muodostaa edellytyksen, jossa menestys on mahdollinen. Tämä luo kunnan vetovoiman ja halun olla mukana positiivisessa kierteessä. Sisäisille sidosryhmille maine on itseluottamuksen lähde, joka rakentaa yhteisöllisyyttä, saa eri toimijat toimimaan samaan suuntaan ja luo kunnalle ”voittajan tahtotilan”.

Paikan henki on keskeinen menestystekijä. Hyvää ulkoista mainetta ei saavuteta ilman hyvää sisäistä mainetta. Ellei kunta usko itseensä, tuskin ulkopuolinenkaan niin tekee. Olennaista on nähdä kunta yhteisönä eikä vain organisaationa. Valtuusto voi tehdä päätöksen, että Nivala on kaunis, se voidaan viestiä onnistuneesti mediassa, mutta kun muualta tullut kysäisee taksikuskilta, onko Nivala kaunis ja saa vastaukseksi, että ”herrojen haaveita”, kertoo taksikuski uskottavimman tarinan. Tavallinen nivalalainen on Nivalan maineen suurlähettiläs.

Parhaimmillaan maine on strateginen työkalu, jolla kunnat tekevät tulevaisuuttaan. Paikan henki syntyy osallisuudesta ja yhdessä tekemisestä. Mainetyön ansiosta kunnan strategia ei ole enää johdon tavoitteen asettelua vaan sosiaalinen käytäntö. Kuntalaisista tulee maineen tekijöitä, he muuttavat strategioiden objekteista subjekteiksi. Tarinat syntyvät yhteisestä puheesta, yhteisestä tekemisestä. Ellet ole itse synnyttämässä tarinaasi, et ole myöskään sitä levittämässä. Yhteinen tekeminen sitouttaa.

Tavallinen nivalalainen on Nivalan maineen suurlähettiläs.

#